Voorwaarden CaroCroc voerbakactie

De actie

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Vobra Special Petfoods.
 2. De actie begint op maandag 10 mei 2021 en eindigt op zondag 6 juni 2021. Indien de voerbakken uit voorraad lopen (OP=OP) kan deze einddatum worden vervroegd.
 3. Actiecodes kunnen enkel geregistreerd worden gedurende bovengenoemde actieperiode.
 4. Na zondag 6 juni is de actie gesloten en kun je geen voerbak meer aanvragen.
 5. Deelname bestaat uit het volledig invullen van het registratieformulier, het invullen van de persoonlijke actiecode van de actieflyer, welke de consument van de winkel verkregen. Uitsluitend geldig bij aankoop van een CaroCroc grootverpakking (7 of 15 kg).
 6. Jouw winkel is verantwoordelijk voor de uitreiking van de actieflyers en correct (op naam/actiecode) uitreiken van de voerbakken.
 7. Het recht op krijgen voerbak vervalt 2 weken na de berichtgeving dat de voerbak opgehaald kan worden in de desbetreffende winkel.
 8. De voerbak is uitsluitend op te halen bij de gekozen winkel in het formulier op deze actiepagina.
 9. Één (1) actiecode geeft recht op één (1) voerbak.

Algemeen

 1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 2. Er kunnen maximaal vijf (5) unieke persoonlijk actiecodes geregistreerd worden per e-mailadres.
 3. Vobra Special Petfoods is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 4. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Vobra Special Petfoods.
 5. Vobra Special Petfoods behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 6. Medewerkers van Vobra Special Petfoods en hun partners, zijn uitgesloten van deelname.
 7. Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijnde privacy beleid van Vobra Special Petfoods.
 8. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend door Vobra Special Petfoods worden gebruikt.
 9. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming aan Vobra Special Petfoods om je te mogen benaderen met informatie rondom deze actie.
 10. Het is voor medewerkers en klanten van Vobra Special Petfoods op geen enkele wijze toegestaan om actiecodes aan zichzelf toe te kennen.
 11. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming om je in te schrijven voor de CaroCroc nieuwsbrief.
 12. Indien enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 13. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Vobra Special Petfoods.
 14. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Vragen

Indien je vragen hebt over deze actie neem dan contact op met:

Vobra Special Petfoods
Marshallweg 4
5466 AJ Veghel
+31 (0) 413 80 02 60
marketing@carocroc.nl