Privacybeleid - CaroCroc

Privacybeleid

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Ook vertellen we je waarvoor en hoe lang we jouw persoonsgegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor de verwerking van jouw persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:Vobra Special Petfoods B.V. (h.o.d.n. CaroCroc)
Marshallweg 4
5466 AJ Veghel
Nederland
+31 (0)413 22 94 43

3. Privacy Manager

Wij hebben een Privacy Manager aangesteld. Dat is niet een “functionaris voor gegevensbescherming”, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De werkzaamheden van de Privacy Manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacy Manager zijn:

Marleen Stegeman
privacy@carocroc.nl
+31 (0)413 22 94 43

4. De persoonsgegevens die wij verwerken

Als jij je voor onze nieuwsbrief inschrijft verwerken wij steeds de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken (sommige van) jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings;
 • het laten maken van doelgroepsegmenten ten behoeve van het gericht tonen van advertenties op websites van derden;

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming of gerechtvaardigd belang).

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Na de (wettelijke) bewaartermijnen zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, mochten we dit wel doen en hebben deze derden te gelden als verwerker dan hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 • het laten maken van doelgroepsegmenten ten behoeve van het gericht tonen van advertenties op websites van derden.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op onze website. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • (analytische) cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij al jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.
 • (marketing)cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij al jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over welke (persoons)gegevens deze cookies verwerken, waarvoor deze (persoons)gegevens worden verwerkt, hoe lang de cookies actief zijn en van welke aanbieder de cookies afkomstig zijn kun je vinden in de cookieverklaring op onze website.

8. Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op inzage
Je hebt het recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de persoonsgegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

Recht op rectificatie
Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige persoonsgegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen

‘Recht om vergeten te worden’
Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw persoonsgegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onnodig zijn.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens
Je hebt het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw persoonsgegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze persoonsgegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op  toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

Intrekken toestemming
Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw persoonsgegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar
Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw persoonsgegevens stoppen.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.
Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacy Manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

Beperkingen van jouw rechten
Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, sturen wij jou na ontvangst van je verzoek een aantal controlevragen die je dient te beantwoorden voordat we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager.

10. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

2 november 2022